top of page
搜尋
  • 香港手語聖經 Hong Kong Sign Language Bible (HKSLB)

齊齊玩吓寫書法

仲有個幾月就係農曆新年啦,當聖誕過後就要開始諗點佈置了,有無想過自己動動手寫吓揮春呢?HKSLB約你1月8日齊齊玩吓寫書法,無需寫得一手好字先可參加,只要你想寫就可以啦,名額有限,快報名啦,Let's Write


詳情請看海報!

約定你 write write writefun fun fun


1 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
Post: Blog2_Post
bottom of page